tvb24
 • Vláda ČR schválila investiční pobídku pro rožnovskou firmu On Semiconductor ve výši 546 milionů korun.
 • Cenu města Rožnov p. R. za rok 2023 získala společnost Neovit s.r.o. za rekonstrukci Brillovky.
 • Město Frenštát p. R. převzalo novou část parkoviště u Domu s pečovatelskou službou.
 • Rožnovské i frenštátské náměstí už zdobí vánoční strom, slavnostně se rozsvítí v pátek 1. prosince.
 • Město Frenštát p. R. získalo dotaci na projekt Odborná pomoc pro rodiny. Info na www.mufrenstat.cz
 • Město Frenštát p. R. koupilo tankovací nádrž na pohonné hmoty. Úspora má být až 2 Kč na litru nafty.
 • Frenštátská Charita hledá koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2024.
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 1. 12. 2023, celodenní program, náměstí Míru
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu a jarmark, 1.-2. 12. 2023 v 17.00, Masarykovo náměstí
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 3. 12. 2023 v 15.00, centrum Zubří
 • KAM VYRAZIT: Vánoční hvězdička, divadlo, 3. 12. 2023 v 15.30, malý sál Domu kultury Frenštát p. R.
Frenštát p. R. | zpravodajstvíFrenštát pod Radhoštěmzastupitelstvo Frenštát p. R.záznamy z jednání zastupitelstva

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 12.9.2019

 

1) Zahájení, schválení programu
2) Volba navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Usnesení ze schůzí RM
5) Kontrola plnění usnesení ZM
6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
7) Různé – občané
8) Podnět občana „Návrh rozpočtového opatření“
9) Převody nemovitých věcí
10) Smlouva o právu provést stavbu a o budoucí kupní smlouvě
11) Smlouva o uzavření budoucí darovací smlouvy s MSK
12) Smlouva o uzavření smlouvy budoucí na koupi nemovité věci a smlouva o právu provést
stavbu a OKD, a. s.
13) Návrh postupu prodeje bytů v domě čp.1161 ve Frenštátě pod Radhoštěm
14) Zveřejnění záměru prodeje bytu
15) Zveřejnění majetkových převodů s MSK
16) Informace o dotačních projektech
17) Individuální dotace z rozpočtu města
18) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města
19) Vyhlášení dotačních programů pro rok 2020
20) Změna rozpočtu na rok 2019 – rozpočtové opatření č. 4
21) Smlouva o kontokorentním úvěru
22) Návrh na odpis pohledávek
23) Nucený přechod akcie SmVaK Ostrava a. s.
24) Memorandum o vzájemné spolupráci při realizaci obnovy skokanského areálu
25) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro Moravskoslezský kraj na spolufinancování
projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezského kraje – 2. výzva“
26) Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
27) Cena sv. Martina
28) Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů městské policie s obcí Trojanovice, Lichnov,
Bordovice, Tichá, Veřovice, Kunčice pod Ondřejníkem
29) Žádost o uplatnění námitky k ochraně zájmu obce a zájmu občanů
30) Různé
31) Závěr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button