tvb24
 • Volby do Evropského parlamentu proběhnou ve dnech 7. a 8. června 2024.
 • V Rožnově p. R. odstartoval další ročník soutěže Kvetoucí město. Info na www.roznov.cz
 • Do rožnovského městského parku byly umístěny dvě nové zemní trampolíny.
 • Ve Frenštátě p. R. začala obnova nástřiků 39 přechodů pro chodce.
 • Rozhledna na Velkém Javorníku bude z důvodu pravidelné údržby do konce června uzavřena.
 • V Zubří je možné podávat návrhy v rámci participativního rozpočtu pro rok 2025.
 • KAM VYRAZIT: Bezruký Frantík, divadlo, 24. 5. 2024 v 18:00, Klub Zubří
 • KAM VYRAZIT: Fratelli Bilan - Kouzelné zvuky, koncert, 24. 5. 2024 v 19:00, Dům kultury Frenštát p. R.
 • KAM VYRAZIT: Včera bylo pozdě, Oměj, REK, koncert, 24. 5. 2024 ve 20:00, Vrátnice Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Šípková Růženka, loutkové divadlo, 25. 05. 2024 v 10:00, Městská knihovna Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Jak na tablet a chytrý telefon, 28. 05. 2024 v 08:30, Městská knihovna Rožnov p. R.
Frenštát p. R. | zpravodajstvíFrenštát pod Radhoštěmzastupitelstvo Frenštát p. R.záznamy z jednání zastupitelstva

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 13.2.2020

 

1) Zahájení, schválení programu
2) Volba navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Usnesení ze schůzí RM
5) Kontrola plnění usnesení ZM
6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
7) Různé – občané
8) Převody nemovitých věcí
9) Informace o dotačních projektech
10) Záměr zveřejnění prodeje bytu č. 6 v domě čp. 1216, Sídl. Beskydské
11) Žádosti o převody vlastnictví bytů č. 8 a č.10 v domě čp.1161, ul. Rožnovská
12) Žádost o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně (ARUNDO
TRADING s. r. o.)
13) Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně (TJ Slovan Frenštát p. R., z. s.)
14) Žádosti o úpravu rozpočtu projektu dotace poskytnuté z rozpočtu města
15) Žádost o úpravu rozpočtu poskytnuté individuální dotace Pohorská jednota Radhošť, z. s.
16) Žádosti o individuální dotaci
17) Vyhodnocení veřejné zakázky „Cyklostezka Lubina – Lomná,“ schválení uzavření smlouvy se zhotovitelem
18) Návrh plánu oprav a investic na rok 2020 a plán investičních záměrů města na r. 2020 – 2023
22) Program rozvoje města – předřazen
19) Změna rozpočtu na rok 2020 – RO č. 1
20) Úprava Zásad pro odměňování členů ZM
21) Zvýšení podpory MVČR u víceletého projektu asistent prevence kriminality na rok 2020
23) Dodatek č.1 ke smlouvě č. 01074/2019/RRC o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“
24) Různé
25) Závěr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button