tvb24
 • Volby do Evropského parlamentu proběhnou ve dnech 7. a 8. června 2024.
 • V Rožnově p. R. odstartoval další ročník soutěže Kvetoucí město. Info na www.roznov.cz
 • Do rožnovského městského parku byly umístěny dvě nové zemní trampolíny.
 • Ve Frenštátě p. R. začala obnova nástřiků 39 přechodů pro chodce.
 • Rozhledna na Velkém Javorníku bude z důvodu pravidelné údržby do konce června uzavřena.
 • V Zubří je možné podávat návrhy v rámci participativního rozpočtu pro rok 2025.
 • KAM VYRAZIT: Bezruký Frantík, divadlo, 24. 5. 2024 v 18:00, Klub Zubří
 • KAM VYRAZIT: Fratelli Bilan - Kouzelné zvuky, koncert, 24. 5. 2024 v 19:00, Dům kultury Frenštát p. R.
 • KAM VYRAZIT: Včera bylo pozdě, Oměj, REK, koncert, 24. 5. 2024 ve 20:00, Vrátnice Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Šípková Růženka, loutkové divadlo, 25. 05. 2024 v 10:00, Městská knihovna Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Jak na tablet a chytrý telefon, 28. 05. 2024 v 08:30, Městská knihovna Rožnov p. R.
Frenštát p. R. | zpravodajstvíFrenštát pod Radhoštěmzastupitelstvo Frenštát p. R.záznamy z jednání zastupitelstva

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 14.11.2019

 

1) Zahájení, schválení programu
2) Volba navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Usnesení ze schůzí RM
5) Kontrola plnění usnesení ZM
6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
7) Různé – občané
8) Převody nemovitých věcí
9) Prodej bytové jednotky č. 6 v domě čp. 1216 v Sídl. Beskydském ve Frenštátě pod Radhoštěm – vyhodnocení podaných nabídek
10) Informace o dotačních projektech
11) Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně (Tělocvičná jednota Sokol Frenštát pod Radhoštěm)
12) Žádost o úpravu rozpočtu poskytnuté individuální dotace – Pohorská jednota Radhošť, z. s.
13) Finanční dar z rozpočtu města pro obec Lenora
14) Změna rozpočtu na rok 2019 – rozpočtové opatření č. 5
15) Darovací smlouva Nadační fond STUDENT
16) Uzavření dodatku ke smlouvě o kontokorentním úvěru
17) Návrh společnosti SIEMENS, s. r. o. na pořízení změny Územního plánu Frenštát pod Radhoštěm
18) Návrh města Frenštát pod Radhoštěm na pořízení změny Územního plánu Frenštát pod Radhoštěm
19) Ukončení poskytování sociální služby Terénní sociální práce a změna zřizovací listiny OSSSS
20) Různé

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button