tvb24
 • Vláda ČR schválila investiční pobídku pro rožnovskou firmu On Semiconductor ve výši 546 milionů korun.
 • Cenu města Rožnov p. R. za rok 2023 získala společnost Neovit s.r.o. za rekonstrukci Brillovky.
 • Město Frenštát p. R. převzalo novou část parkoviště u Domu s pečovatelskou službou.
 • Rožnovské i frenštátské náměstí už zdobí vánoční strom, slavnostně se rozsvítí v pátek 1. prosince.
 • Město Frenštát p. R. získalo dotaci na projekt Odborná pomoc pro rodiny. Info na www.mufrenstat.cz
 • Město Frenštát p. R. koupilo tankovací nádrž na pohonné hmoty. Úspora má být až 2 Kč na litru nafty.
 • Frenštátská Charita hledá koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2024.
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 1. 12. 2023, celodenní program, náměstí Míru
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu a jarmark, 1.-2. 12. 2023 v 17.00, Masarykovo náměstí
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 3. 12. 2023 v 15.00, centrum Zubří
 • KAM VYRAZIT: Vánoční hvězdička, divadlo, 3. 12. 2023 v 15.30, malý sál Domu kultury Frenštát p. R.
Frenštát p. R. | zpravodajstvíFrenštát pod Radhoštěmzastupitelstvo Frenštát p. R.záznamy z jednání zastupitelstva

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 14.11.2019

 

1) Zahájení, schválení programu
2) Volba navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Usnesení ze schůzí RM
5) Kontrola plnění usnesení ZM
6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
7) Různé – občané
8) Převody nemovitých věcí
9) Prodej bytové jednotky č. 6 v domě čp. 1216 v Sídl. Beskydském ve Frenštátě pod Radhoštěm – vyhodnocení podaných nabídek
10) Informace o dotačních projektech
11) Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně (Tělocvičná jednota Sokol Frenštát pod Radhoštěm)
12) Žádost o úpravu rozpočtu poskytnuté individuální dotace – Pohorská jednota Radhošť, z. s.
13) Finanční dar z rozpočtu města pro obec Lenora
14) Změna rozpočtu na rok 2019 – rozpočtové opatření č. 5
15) Darovací smlouva Nadační fond STUDENT
16) Uzavření dodatku ke smlouvě o kontokorentním úvěru
17) Návrh společnosti SIEMENS, s. r. o. na pořízení změny Územního plánu Frenštát pod Radhoštěm
18) Návrh města Frenštát pod Radhoštěm na pořízení změny Územního plánu Frenštát pod Radhoštěm
19) Ukončení poskytování sociální služby Terénní sociální práce a změna zřizovací listiny OSSSS
20) Různé

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button