ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 14.2.2019

 

1) Zahájení, schválení programu
2) Volba navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Usnesení ze schůzí RM
5) Kontrola plnění usnesení ZM
6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
7) Různé – občané
8) Převody nemovitých věcí
9) Informace o dotačních projektech
10) Návrh plánu oprav a investic na rok 2019
11) Fond Horečky
12) Žádost o dotaci z Fondu Horečky – Zajištění provozu Lanové dráhy na Horečkách v roce 2019
13) Dotace z rozpočtu města
14) Zhodnocování financí
15) Změna rozpočtu na rok 2019 – rozpočtové opatření č. 1
16) Tourist Invest s. r. o. – projednání smluvních pokut
17) Schválení smlouvy o spolupráci města s Moravskoslezským krajem při realizaci kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji – 3. výzva
18) Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě za rok 2018
19) Delegace zástupce města Frenštát pod Radhoštěm na jednání valné hromady společnosti ASOMPO, a. s.
20) Pozastavení II. etapy Městského kluziště
20) Různé

Komentáře

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here