tvb24
 • Vláda ČR schválila investiční pobídku pro rožnovskou firmu On Semiconductor ve výši 546 milionů korun.
 • Rožnov vypsal nové výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce polikliniky.
 • 11. prosince od 15 hodin proběhne ve Frenštátě poslední letošní jednání zastupitelstva města.
 • Frenštát vyhlásil veřejnou zakázku na vybudování chodníku podél silnice I/58 v úseku Sibérie – U Bačů.
 • V úterý 12. prosince 2023 se ve 14 hodin letos naposledy sejdou rožnovští zastupitelé.
 • Město Frenštát p. R. koupilo nový traktor, který posílí kapacity Technických služeb v zimním období.
 • Frenštátská Charita hledá koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2024.
 • Také v Zubří bude v tomto roce naposled zasedat zastupitelstvo města - čtvrtek 14. 12. 2023 od 14.00.
 • KAM VYRAZIT: Adventní setkávání, zábava, 4.-15. 12. 2023 od 10.00, Masarykovo náměstí Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Janek Ledecký, galakoncert, 10. 12. 2023 13.00, Dům kultury Frenštát p. R.
 • KAM VYRAZIT: Chodníčky k minulosti - Jak se točí pohádka, 12. 12. 2023 v 17.00 Muzeum Zubří
 • KAM VYRAZIT: Česko zpívá koledy, 13. 12. 2023 od 17.00, náměstí Míru Frenštát p. R.
 • KAM VYRAZIT: Česko zpívá koledy, 13. 12. 2023 od 18.00, Masarykovo náměstí Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Dárek Jam, charitativní koncert, 14. 12. 2023 od 18.00, Vrátnice Rožnov p. R.
Frenštát p. R. | zpravodajstvíFrenštát pod Radhoštěmzastupitelstvo Frenštát p. R.záznamy z jednání zastupitelstva

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 14.6.2018

 

1) Zahájení, schválení programu
2) Volba navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Slovo starostky
5) Usnesení ze schůzí RM
6) Kontrola plnění usnesení ZM
7) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
8) Různé – občané
9) Převody nemovitých věcí
10) Schválení uzavření smluv o právu provést stavbu a o budoucích smlouvách kupních
11) Informace o dotačních projektech
12) Schválení účetní závěrky za rok 2017
13) Závěrečný účet města za rok 2017
14) Dotace z rozpočtu města
15) Odpis bytových pohledávek
16) Změna rozpočtu na rok 2018 – rozpočtové opatření č. 4
17) Valná hromada České spořitelny, a. s. – informace
18) Vydání Změny č. 3 Územního plánu Frenštát pod Radhoštěm
19) Návrhy na změnu Územního plánu Frenštát pod Radhoštěm
20) Koncepce hřbitova (předřazen za bod 10)
21) Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Frenštátsko“ za rok 2017
22) Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí „SOMPO 2016“ za rok 2017
23) Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Frenštát p. R. 2016 – 2018, Místní akční plán rozvoje vzdělávání II
24) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a navazujících aktivit na období let 2015 – 2018 na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm – aktualizace, prodloužení platnosti
25) Účast na řádné valné hromadě EP Rožnov, a. s.
26) Prodej akcií EP Development RPR a. s.
27) Valná hromada EP Development RPR a. s. – informace
28) Stanovení počtu zastupitelů města Frenštátu pod Radhoštěm pro volby do zastupitelstva města pro volební období 2018 – 2022
29) Informace ke GDPR
30) Různé
31) Závěr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button