ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 15.11.2018

 

1) Zahájení, schválení programu
2) Volba navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Usnesení ze schůzí RM
5) Kontrola plnění usnesení ustavujícího ZM
6) Různé – občané
7) Převody nemovitých věcí
8) Informace o dotačních projektech
9) Central park Planiska – informace
10) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města, vyhlášení dotačních programů pro rok 2019
11) Žádost o poskytnutí finančního daru
12) Zajištění televizního vysílání pro další období
13) Změna rozpočtu na rok 2018 – rozpočtové opatření č. 7
14) Zhodnocování dočasně volných finančních prostředků
15) Darovací smlouva – Nadační fond STUDENT
16) Delegování zástupce města na valné hromady MAS Lašsko, z. s.
17) Různé
18) Závěr

Komentáře

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here