tvb24
 • Vláda ČR schválila investiční pobídku pro rožnovskou firmu On Semiconductor ve výši 546 milionů korun.
 • Cenu města Rožnov p. R. za rok 2023 získala společnost Neovit s.r.o. za rekonstrukci Brillovky.
 • Město Frenštát p. R. převzalo novou část parkoviště u Domu s pečovatelskou službou.
 • Rožnovské i frenštátské náměstí už zdobí vánoční strom, slavnostně se rozsvítí v pátek 1. prosince.
 • Město Frenštát p. R. získalo dotaci na projekt Odborná pomoc pro rodiny. Info na www.mufrenstat.cz
 • Město Frenštát p. R. koupilo tankovací nádrž na pohonné hmoty. Úspora má být až 2 Kč na litru nafty.
 • Frenštátská Charita hledá koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2024.
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 1. 12. 2023, celodenní program, náměstí Míru
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu a jarmark, 1.-2. 12. 2023 v 17.00, Masarykovo náměstí
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 3. 12. 2023 v 15.00, centrum Zubří
 • KAM VYRAZIT: Vánoční hvězdička, divadlo, 3. 12. 2023 v 15.30, malý sál Domu kultury Frenštát p. R.
Frenštát p. R. | zpravodajstvíFrenštát pod Radhoštěmzastupitelstvo Frenštát p. R.záznamy z jednání zastupitelstva

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 17.9.2020

 

1) Zahájení, schválení programu
2) Volba navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Usnesení ze schůzí RM
5) Kontrola plnění usnesení ZM
6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
7) Změna složení kontrolního výboru ZM
8) Různé – občané
9) Odpisy pohledávek
10) Převody vlastnictví jednotek v domě č. p. 1161
11) Převody nemovitých věcí – odprodej částí pozemků p. č. 765/1, p. č. 765/15 a p. č. 742
12) Převody nemovitých věcí – odprodej částí pozemků p. č. 811/2 a p. č. 822/2
13) Vzdání se práva nájmu z důvodu zmírnění následků souvisejících s omezením podnikání nařízeným opatřením Vlády ČR
14) Informace o dotačních projektech
15) Informace o aktuálním stavu plnění Plánu oprav majetku a investic města Frenštát pod Radhoštěm na rok 2020 a Plánu investičních záměrů města na roky 2020 – 2023
16) CO sklady – zveřejnění záměru prodeje
17) Poskytnutí finančního daru městu Bohumín
18) Žádost o individuální dotaci
19) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro Moravskoslezský kraj na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v  Moravskoslezském kraji – 2. výzva“
20) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro Moravskoslezský kraj na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v  Moravskoslezském kraji – 3. výzva“
21) Schválení závěrečného účtu DSO SOMPO 2016 za rok 2019
22) Změna rozpočtu na rok 2020 – RO č. 5
23) Žádosti nových registrovaných sociálních služeb o vstup do základní sítě sociálních služeb na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
24) Žádosti registrovaných sociálních služeb o rozšíření kapacity v základní síti sociálních služeb na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
25) Fond sociálních služeb
26) Smlouva o závazku veřejné služby
27) Různé

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button