ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 18.2.2016


1) Zahájení, schválení programu
2) Volba komise pro návrh usnesení
3) Slovo starostky
4) Důl Frenštát
5) Kontrola plnění usnesení 10. ZM z 10. 12. 2015
6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
7) Volba člena kontrolního výboru
8) Zhodnocení správy portfolia za rok 2015
9) Různé – občané
10) Bezpečnostní zpráva MP a PČR za rok 2015
11) Koncepce prevence kriminality 2016-2020
12) Projekty prevence kriminality na rok 2016
13) Řešení smluvní pokuty
14) Převody nemovitých věcí
15) Návrhy na změnu Územního plánu Frenštát pod Radhoštěm
16) Aktuální informace o dotačních projektech
17) Městská památková zóna 2016
18) Schválení přijetí dotace z rozpočtu MSK a schválení smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce objektu č.p. 1462 na sociální bydlení“
19) Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Snížení energetické náročnosti přístavby Radnice, Frenštát p. R.“ do 19. výzvy MŽP
20) Doporučení komise pro obnovu Horeček
21) Hlasování Důl Frenštát a linka 156 + Změna rozpočtu na rok 2016 – RO č.1 včetně Plánu oprav a investic
22) Úprava pravidel pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města
23) Změna názvu Komise pro rozdělování dotací
24) Kompetence vedení města
25) Odvolání zplnomocnění stávajícího zástupce města, který vykonával činnosti zástupce akcionáře společnosti EP Rožnov, a. s. na řádných valných hromadách uvedené společnosti a zplnomocnění zástupce města nového
26) Různé

 

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here