ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 18.2.2021

1) Zahájení, schválení programu
2) Volba navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Usnesení ze schůzí RM
5) Kontrola plnění usnesení ZM
6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
7) Různé – občané
8) Koncepce rodinné politiky města Frenštát pod Radhoštěm na období 2021 – 2030
9) Dohoda o narovnání – Ing. R. U.
10) Finanční dar – Z. N.
11) Individuální dotace z rozpočtu města – SK Beskyd Frenštát p. R., z. s.
12) Zápisy z jednání dozorčí rady Mikroregionu Frenštátsko
13) Převody nemovitostí – nebytové jednotky v domě č. p. 1161 ve Frenštátě pod Radhoštěm
14) Převody nemovitostí – bytové jednotky v domě č. p. 1161 ve Frenštátě pod Radhoštěm
15) Převody nemovitých věcí – prodej části pozemku p. č. 2727/3
16) Převody nemovitých věcí – prodej částí pozemků p. č. 2710/1, 2723/4 a 2727/3
17) Převody nemovitých věcí – prodej částí pozemků p. č. 2522/2 a 2522/1
18) Převody nemovitých věcí – prodej části pozemku p. č. 1254
19) Převody nemovitých věcí – směna a odprodej pozemků p.č.1832/2, 2506/32, 1821/13, 1558/2
a 1558/43 v k. ú. Tichá na Moravě
20) Převody nemovitých věcí – prodej pozemků p. č. 3451/1, 3451/2 a 3452/3
21) Převody nemovitých věcí – prodej části pozemku p. č. 4415
22) Převody nemovitých věcí – reálné rozdělení pozemku p. č. 4344/3
23) Převody nemovitých věcí – prodej částí pozemků p. č. 2837/37 a 2837/2
24) Převody nemovitých věcí – prodej části pozemku p. č. 2958
25) Převody nemovitých věcí – odkoupení částí pozemků p. č. 23/5 a 20/1 v k. ú. Trojanovice
26) Schválení přijetí dotace na projekt “Zvýšení bezpečnosti komunikace v ul. Rožnovské”
z programu IROP
27) Zhodnocování finančních prostředků města
28) Změna rozpočtu na rok 2021 – Rozpočtové opatření č. 1
29) Informace o dotačních projektech – Regenerace městské památkové zóny 2021
30) Informace o dotačních projektech – Obec přátelská rodině a seniorům 2021
31) Informace o dotačních projektech
32) Informace o aktuálním stavu plnění Plánu oprav majetku a investic města Frenštát pod
Radhoštěm na rok 2020
33) Informace o stavu prodeje areálu CO skladů
34) Převody nemovitých věcí – vložen
35) Různé

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button