ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 2.8.2017

 

1) Zahájení, schválení programu
2) Volba navrhovatelů usnesení
3) Přijetí dotace – Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017
4) Přijetí dotace – Rekonstrukce objektu č.p. 1462 na sociální bydlení – odročen
5) Přijetí dotace – Zabezpečení MŠ ve Frenštátě pod Radhoštěm
6) Podání žádosti o dotaci – Obnova bruslení ve sportovním areálu “Pod Horečkami” ve Frenštátě pod Radhoštěm
7) Podání žádosti o dotaci – Cyklostezka Lubina-Lomná
8) Podání žádosti o dotaci – Kanalizace Kopaná – I. etapa
9) Podání žádosti o dotaci – Vodovod Planiska
10) Změna rozpočtu na rok 2017 – RO č. 4
11) Cyklostezka Lubina-Lomná – smlouva s vlastníky dotčených pozemků
12) Zkvalitňování a rozšiřování služeb Turistického informačního centra – uzavření smlouvy o přijetí dotace
13) Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016
14) Různé

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here