tvb24
 • Vláda ČR schválila investiční pobídku pro rožnovskou firmu On Semiconductor ve výši 546 milionů korun.
 • Cenu města Rožnov p. R. za rok 2023 získala společnost Neovit s.r.o. za rekonstrukci Brillovky.
 • Město Frenštát p. R. převzalo novou část parkoviště u Domu s pečovatelskou službou.
 • Rožnovské i frenštátské náměstí už zdobí vánoční strom, slavnostně se rozsvítí v pátek 1. prosince.
 • Město Frenštát p. R. získalo dotaci na projekt Odborná pomoc pro rodiny. Info na www.mufrenstat.cz
 • Město Frenštát p. R. koupilo tankovací nádrž na pohonné hmoty. Úspora má být až 2 Kč na litru nafty.
 • Frenštátská Charita hledá koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2024.
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 1. 12. 2023, celodenní program, náměstí Míru
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu a jarmark, 1.-2. 12. 2023 v 17.00, Masarykovo náměstí
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 3. 12. 2023 v 15.00, centrum Zubří
 • KAM VYRAZIT: Vánoční hvězdička, divadlo, 3. 12. 2023 v 15.30, malý sál Domu kultury Frenštát p. R.
Frenštát p. R. | zpravodajstvíFrenštát pod Radhoštěmzastupitelstvo Frenštát p. R.záznamy z jednání zastupitelstva

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 20.6.2019

 

1) Zahájení, schválení programu
2) Volba navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Usnesení ze schůzí RM
5) Kontrola plnění usnesení ZM
6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
7) Různé – občané
8) Převody nemovitých věcí
8-01 Odprodej částí pozemků Lesům ČR, s. p.
8-02 Odprodej pozemku firmě PVC Okna s. r. o.
8-03 Odprodej pozemků TJ Slovan Frenštát p. R.
8-04 Odprodej části pozemku p. č. 4372/1
8-05 Odprodej pozemků p. č. 2744/4 a p. č. st. 4166
8-06 Odprodej pozemků firmě Epic Development, a. s.
8-07 Odprodej části pozemku p. č. 3803/2
8-08 Odprodej částí pozemků firmě EMISE FREN s. r. o.
8-09 Odkoupení části pozemku z majetku Lesů ČR, s. p.
8-10 Odkoupení pozemku z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
8-11 Odkoupení pozemků do majetku města (CO sklady)
9) Informace o dotačních projektech
9-01 Aktuální informace o dotačních projektech s účastí města Frenštát pod Radhoštěm
9-02 Revitalizace veřejného osvětlení – I. etapa – přijetí dotace – SFŽP
9-03 Regenerace panelových sídlišť Rožnovská/Fr. Horečky – IV. + V. etapa – podání
žádosti o dotaci – SFRB
9-04 Mariánský parčík – revokace usnesení
9-05 Oprava místních komunikací 2019 – informace a další postup
9-06 Příjezd a přístup k ZŠ Záhuní – zrušení
9-07 Cyklostezka Lubina – Lomná – přijetí dotace
10) Fond Horečky
11) Opětovné posouzení smluv se společností Riverenza, a. s.
12) Finanční dary z rozpočtu města
13) Dotace z rozpočtu města
14) Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko za rok 2018
15) Změna rozpočtu na rok 2019 – rozpočtové opatření č. 3
16) Schválení účetní závěrky za rok 2018
17) Závěrečný účet města za rok 2018
18) Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 za rok 2018
19) Návrh občanů na pořízení změny Územního plánu Frenštát pod Radhoštěm
20) Návrhy jednotlivých vlastníků na pořízení změny Územního plánu Frenštát pod Radhoštěm
21) Schválení smlouvy o vypořádání závazků
22) Různé

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button