tvb24.cz
  • Ve Frenštátě se chystá několikadenní program FRENŠTÁTSKÉ VÁNOCE. Akce proběhnou na náměstí a Městském kluzišti.
  • Městský úřad Rožnov p. R. bude pro veřejnost uzavřen od 23. - 26. 12. a 29. - 30. 12. 2022.
  • Městký úřad Frenštát p. R. bude pro veřejnost uzavřen od 27. - 30. 12. 2022.
  • KAM VYRAZIT: Živý betlém, lidová hra o narození Ježíše. Sobota 17. a neděle 18. v 17 hodin, Dřevěné městečko, Valašské muzeum v přírodě.
Frenštát p. R. | zpravodajstvíFrenštát pod Radhoštěmzastupitelstvo Frenštát p. R.záznamy z jednání zastupitelstva

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 21.4.2016

 
PROGRAM:

1) Zahájení, schválení programu
2) Volba navrhovatelů usnesení
3) Slovo starostky
4) Kontrola plnění usnesení 11. ZM z 18. 2. 2016 a 12. ZM z 31. 3. 2016
5) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
6) Různé – občané
13) Sportovní areál pod Horečkami/bruslení (předřazen)
7) Výroční zpráva za rok 2015
8) Převody nemovitých věcí
9) Souhlas s přijetím dotací z MSK a uzavření smluv
10) Dotace pro sociální služby a uzavření smlouvy s MSK
11) Souhlas s realizací VII. etapy „Regenerace panelových sídlišť“ Fr. Horečky/Rožnovská
12) Aktuální informace o dotačních projektech
14) Změna rozpočtu na rok 2016 – RO č. 2
15) Návrh OZV-2016-01, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Frenštátu
pod Radhoštěm
16) Návrh OZV–2016–02 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při
provozování hostinských činností
17) Návrh dodatku č. 1 ke zřizovací listině organizační složky Středisko sociálních služeb
18) Návrh jednacího řádu Zastupitelstva města
19) Další postup ve věci žaloby na zaplacení smluvní pokuty
20) Různé

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button

INFORMACE