ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 21.9.2017

 

1) Zahájení, schválení programu
2) Volba navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Slovo starostky
5) Kontrola plnění usnesení ZM
6) Usnesení ze schůzí RM
7) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
8) Různé – občané
9) Převody nemovitých věcí
10) Schválení uzavření budoucí smlouvy darovací s MSK
11) Informace o dotačních projektech
12) Darovací smlouva Nadační fond STUDENT
13) Změna rozpočtu na rok 2017 – rozpočtové opatření č. 5
14) Projednání možností postupu při regulaci hazardu formou obecně závazné vyhlášky
15) Zvýšení členského příspěvku pro MAS Lašsko
16) Různé

Komentáře

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here