ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 22.6.2017

 

1) Zahájení, schválení programu
2) Volba navrhovatelů usnesení
3) Slovo starostky
4) Kontrola plnění usnesení ZM
5) Usnesení ze schůzí RM
6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
7) Různé – občané
8) Převody nemovitých věcí
9) Návrhy na pořízení změny Územního plánu Frenštát pod Radhoštěm
10) Fond Horečky (stažen)
11) Přehled investičních akcí města Frenštátu pod Radhoštěm na období 2017 – 2020
12) Informace o dotačních projektech
13) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro Moravskoslezský kraj na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“
14) Poskytnutí dotací z rozpočtu města Frenštát pod Radhoštěm
15) Finanční dar z rozpočtu města Frenštát pod Radhoštěm
16) Změna rozpočtu na rok 2017 – rozpočtové opatření č. 3
17) Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko za rok 2016
18) Plán odpadového hospodářství města Frenštát pod Radhoštěm
19) Fond sociálních služeb (stažen)
20) Zpráva z valné hromady ASOMPO, a. s.
21) Informace z Městské policie
22) Odpisy pohledávek
23) Různé

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here