tvb24
 • Vláda ČR schválila investiční pobídku pro rožnovskou firmu On Semiconductor ve výši 546 milionů korun.
 • Cenu města Rožnov p. R. za rok 2023 získala společnost Neovit s.r.o. za rekonstrukci Brillovky.
 • Město Frenštát p. R. převzalo novou část parkoviště u Domu s pečovatelskou službou.
 • Rožnovské i frenštátské náměstí už zdobí vánoční strom, slavnostně se rozsvítí v pátek 1. prosince.
 • Město Frenštát p. R. získalo dotaci na projekt Odborná pomoc pro rodiny. Info na www.mufrenstat.cz
 • Město Frenštát p. R. koupilo tankovací nádrž na pohonné hmoty. Úspora má být až 2 Kč na litru nafty.
 • Frenštátská Charita hledá koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2024.
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 1. 12. 2023, celodenní program, náměstí Míru
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu a jarmark, 1.-2. 12. 2023 v 17.00, Masarykovo náměstí
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 3. 12. 2023 v 15.00, centrum Zubří
 • KAM VYRAZIT: Vánoční hvězdička, divadlo, 3. 12. 2023 v 15.30, malý sál Domu kultury Frenštát p. R.
Frenštát p. R. | zpravodajstvíFrenštát pod Radhoštěmzastupitelstvo Frenštát p. R.záznamy z jednání zastupitelstva

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 25.6.2020

 

1) Zahájení, schválení programu
2) Volba navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Usnesení ze schůzí RM
5) Kontrola plnění usnesení ZM
6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
7) Různé – občané
8) Zapůjčení sochy Radegasta
9) OZV o regulaci používání pyrotechnických výrobků
10) Tourist Invest s. r. o. – revokace usnesení
11) Informace k převodům vlastnictví jednotek v domě čp. 1161
11-1) Převody nemovitých věcí – odprodej pozemku p. č. 3793/11
11-2) Převody nemovitých věcí – odprodej části pozemku p. č. 4467/9
11-3) Převody nemovitých věcí – odprodej pozemků v CO skladech
11-4) Převody nemovitých věcí – odkoupení části pozemku p. č. 1451
12) Informace o dotačních projektech
12-1) Informace o dotačních projektech – Podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt Zvýšení
bezpečnosti komunikace ul. Rožnovská
12-2) Informace o dotačních projektech – Přechod pro chodce na ul. Nádražní – přijetí dotace
12-3) Informace o dotačních projektech – Dotace pro sociální služby a uzavření smlouvy s MSK
12-4) Informace o dotačních projektech – Zabezpečení akceschopnosti JSDH – přijetí dotace
12-5) Informace o dotačních projektech – Přechod pro chodce na ul. Podkopčí – přijetí dotace
12-6) Informace o dotačních projektech – Program regenerace MPR a MPZ na rok 2020 – přijetí
dotace
13) Informace o aktuálním stavu plnění Plánu oprav majetku a investic města Frenštát pod
Radhoštěm na rok 2020, Informace a Plánu investičních záměrů města na roky 2020-2023
14) FOND HOREČKY – Individuální dotace na provoz lanové dráhy na Horečkách
15) Finanční dar z rozpočtu města
16) Dotace z rozpočtu města pro rok 2020 – Poskytování dotací pro sociální a zdravotní oblast –
II. kolo
17) Změna rozpočtu na rok 2020 – rozpočtové opatření č. 3 a č. 4
18) Schválení účetní závěrky za rok 2019
19) Závěrečný účet města za rok 2019
20) Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko za rok 2019 a zápis
z jednání dozorčí rady Mikroregionu Frenštátsko
21) Souhlas se zařazením území města Frenštát pod Radhoštěm do území působnosti MAS
Lašsko, z .s. na programové období 2021-2027
22) Informace z jednání pracovní skupiny k dalšímu nakládání s areálem CO skladů
23) Různé

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button