ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 27.9.2018

 

I. Část

1) Zahájení, schválení programu, způsob hlasování
2) Volba navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Slovo starostky
5) Usnesení ze schůzí RM
6) Kontrola plnění usnesení ZM
7) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
8) Různé – občané
9) Převody nemovitých věcí
10) Informace o dotačních projektech
11) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města, vyhlášení dotačních programů pro rok 2019 – odročen
13) Žádost o dotaci – TJ Sokol Frenštát p. R., TJ Frenštát p. R. – předřazen
12) Změna rozpočtu na rok 2018 – rozpočtové opatření č. 6
14) Zpráva vedení města za volební období 2014 – 2018
15) Správa obce v době ode dne voleb do zvolení nových obecních orgánů
16) Různé / valná hromada ČS
17) Závěr

II. Část

Slavnostní zasedání Zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu

Komentáře

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here