tvb24
 • Vláda ČR schválila investiční pobídku pro rožnovskou firmu On Semiconductor ve výši 546 milionů korun.
 • Cenu města Rožnov p. R. za rok 2023 získala společnost Neovit s.r.o. za rekonstrukci Brillovky.
 • Město Frenštát p. R. převzalo novou část parkoviště u Domu s pečovatelskou službou.
 • Rožnovské i frenštátské náměstí už zdobí vánoční strom, slavnostně se rozsvítí v pátek 1. prosince.
 • Město Frenštát p. R. získalo dotaci na projekt Odborná pomoc pro rodiny. Info na www.mufrenstat.cz
 • Město Frenštát p. R. koupilo tankovací nádrž na pohonné hmoty. Úspora má být až 2 Kč na litru nafty.
 • Frenštátská Charita hledá koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2024.
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 1. 12. 2023, celodenní program, náměstí Míru
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu a jarmark, 1.-2. 12. 2023 v 17.00, Masarykovo náměstí
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 3. 12. 2023 v 15.00, centrum Zubří
 • KAM VYRAZIT: Vánoční hvězdička, divadlo, 3. 12. 2023 v 15.30, malý sál Domu kultury Frenštát p. R.
Frenštát p. R. | zpravodajstvíFrenštát pod Radhoštěmzastupitelstvo Frenštát p. R.záznamy z jednání zastupitelstva

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 30.4.2020

 

1) Zahájení, schválení programu
2) Volba navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Usnesení ze schůzí RM
5) Kontrola plnění usnesení ZM
6) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
7) Různé – občané
8) Převody nemovitých věcí – odprodej části pozemku p. č. 141/1
9) Převody nemovitých věcí – odprodej pozemků TJ Slovan Frenštát p. R.
10) Převody nemovitých věcí – odprodej pozemku p. č. 3793/11
11) Schválení prodeje bytu č. 6/1216 ve Frenštátě pod R.
12) Informace o dotačních projektech
13) Přijetí dotace na realizaci projektu Prodloužení vodovodního řadu ul. Střelniční ve Frenštátě pod Radhoštěm
14) Informace o aktuálním stavu plnění Plánu oprav majetku a investic a aktuálním stavu Plánu investičních záměrů města
15) Žádost o zapůjčení sochy Radegasta
16) Žádost o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně (TJ Slovan Frenštát p. R., z. s.)
17) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro Moravskoslezský kraj na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“
18) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro Moravskoslezský kraj na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“
19) Individuální dotace z rozpočtu města
20) Dotace z rozpočtu města pro rok 2020 – Dotační program č. 4 – Podpora objektů v městské památkové zóně Frenštát pod Radhoštěm pro rok 2020
21) Změna rozpočtu na rok 2020 – rozpočtové opatření č. 2
22) Návrhy občanů na pořízení změny územního plánu Frenštát pod Radhoštěm
23) Zpráva o uplatňování Územního plánu Frenštát pod Radhoštěm
24) Aktualizace obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích
25) Aktualizace dokumentu 2. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
26) Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě za rok 2019
27) Výroční zpráva za rok 2019
28) Různé

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button