ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 30.8.2018

 

1) Zahájení, schválení programu
2) Volba navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Slovo starostky
5) Usnesení ze schůzí RM
6) Kontrola plnění usnesení ZM
7) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
8) Různé – občané
9) Převody nemovitých věcí
10) Schválení dodatku č. 4 k Prohlášení vlastníka budovy
11) Vyjádření se k předkupnímu právu k bytové jednotce č. 1153/17
12) Informace o dotačních projektech
13) Dopravní strategie Frenštát pod Radhoštěm
14) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro Moravskoslezský kraj na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 1.výzva“
15) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro Moravskoslezský kraj na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“
16) Dotace z rozpočtu města
17) Žádost o dar z rozpočtu města
18) Změna rozpočtu na rok 2018 – RO č. 5
19) Střednědobý výhled rozpočtu města na léta 2019-2023
20) Rozšíření zadání změny územního plánu č. 4
21) Fond Horečky
22) Koncepce podpory sportu a tělovýchovy ve Frenštátě pod Radhoštěm 2018 – 2025
23) Cena sv. Martina
24) Informace z valné hromady EP Rožnov, a. s., se sídlem Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov p. R., IČO 451 93 631
25) Pověření k zastupování na VH České spořitelny
26) Návrh na podporu předvolební debaty lídrů kandidujících subjektů
27) Různé
28) Závěr

Komentáře

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here