ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 8.12.2016

 
1) Zahájení, schválení programu
2) Volba navrhovatelů usnesení
3) Slovo starostky
4) Kontrola plnění usnesení 17. ZM z 10. 11. 2016
5) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
6) Různé – občané
7) Převody nemovitých věcí
8) Schválení záměru prodeje spoluvlastnického podílu k dříve prodané bytové jednotce č. 1219/5 v domě č. p. 1219, 1220, 1221 ve Frenštátě pod Radhoštěm
9) Žádosti vlastníků bytových jednotek v domech SVJ o půjčky
10) Informace o dotačních projektech
19) Žádost SK Beskyd Frenštát p. R. (předřazeno)
11) Změna rozpočtu na rok 2016 – rozpočtové opatření č. 6
12) Návrh rozpočtu na rok 2017
13) Dodatek ke kupní smlouvě GasNet, s. r. o.
14) Doporučení komise pro obnovu Horeček
15) Změna v dokumentu SPRSS a zařazení nových služeb do místní sítě sociálních služeb
16) Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací
17) Doplnění zřizovací listiny OS TS a OS MKS
18) Návrh obecně závazné vyhlášky k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a veřejné zeleně
20) Různé

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here