ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 8.2.2018

 

1) Zahájení, schválení programu
2) Volba navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Slovo starostky
5) Usnesení ze schůzí RM
6) Kontrola plnění usnesení ZM
7) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
8) Zhodnocení zprávy portfolia města za rok 2017 a další možnosti zhodnocování dočasně volných finančních prostředků pro následující roky
9) Různé – občané
10) Převody vlastnických práv k nemovitým věcem
11) Informace o dotačních projektech
12) Studie regenerace sídliště Školská čtvrť a sídliště Beskydské
13) Poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města
14) Uzavření smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou – oblast Frýdecko-Místecko
15) Změna rozpočtu na rok 2018 – rozpočtové opatření č. 1
16) Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě za rok 2017
17) Projekty Prevence kriminality na rok 2018
18) Ukončení výkonu funkce přísedícího u okresního soudu v Novém Jičíně
19) Informace k riziku navýšení nákladů za odpadového hospodářství obcí
20) Různé

Komentáře

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here