ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 8.3.2018

 

1) Zahájení, schválení programu
2) Volba navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Převody vlastnických práv k nemovitým věcem
5) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro Moravskoslezský kraj na spolufinancování projektu “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji”
6) Veřejná finanční podpora z rozpočtu města
7) Změna rozpočtu na rok 2018 – rozpočtové opatření č. 2
8) Zhodnocování dočasně volných finančních prostředků

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here