ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 9.11.2017

 

1) Zahájení, schválení programu
2) Volba navrhovatelů usnesení
3) Určení ověřovatelů zápisu
4) Slovo starostky
5) Kontrola plnění usnesení ZM
6) Usnesení ze schůzí RM
7) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
8) Různé – občané
9) Převody nemovitých věcí
10) Schválení uzavření Smluv o právu provést stavbu a budoucí smlouvě kupní v rámci SO 151 cyklostezky Lomná – Lubina
11) Informace o dotačních projektech
12) Vyhlášení dotačních programů pro rok 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu města
13) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro Moravskoslezský kraj na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“
14) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na živé vysílání z jednání ZM
15) Poskytnutí finančního daru partnerskému městu La Grange v Texasu
16) Změna rozpočtu na rok 2017 – rozpočtové opatření č. 6
17) Schválení uzavření smlouvy o úvěru
18) Schválení zadání Změny č. 4 Územního plánu Frenštát pod Radhoštěm
19) Cena sv. Martina
20) Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací
21) Možnosti regulace hazardu
22) Protidrogový vlak 2018 – preventivní projekt Nadačního fondu Nové Česko
23) Různé

Komentáře

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here