tvb24
 • Vláda ČR schválila investiční pobídku pro rožnovskou firmu On Semiconductor ve výši 546 milionů korun.
 • Cenu města Rožnov p. R. za rok 2023 získala společnost Neovit s.r.o. za rekonstrukci Brillovky.
 • Město Frenštát p. R. převzalo novou část parkoviště u Domu s pečovatelskou službou.
 • Rožnovské i frenštátské náměstí už zdobí vánoční strom, slavnostně se rozsvítí v pátek 1. prosince.
 • Město Frenštát p. R. získalo dotaci na projekt Odborná pomoc pro rodiny. Info na www.mufrenstat.cz
 • Město Frenštát p. R. koupilo tankovací nádrž na pohonné hmoty. Úspora má být až 2 Kč na litru nafty.
 • Frenštátská Charita hledá koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2024.
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 1. 12. 2023, celodenní program, náměstí Míru
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu a jarmark, 1.-2. 12. 2023 v 17.00, Masarykovo náměstí
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 3. 12. 2023 v 15.00, centrum Zubří
 • KAM VYRAZIT: Vánoční hvězdička, divadlo, 3. 12. 2023 v 15.30, malý sál Domu kultury Frenštát p. R.
Rožnov p. R. | zpravodajstvíRožnov pod Radhoštěmzastupitelstvo Rožnov p. R.záznamy z jednání zastupitelstva

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 10.12.2019

 

1. Zahájení
2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise
3. Schválení programu jednání zastupitelstva města
4.1 Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
4.2 Zpráva o činnosti rady města
5.1 Informace o probíhajícím sporu s IPR
5.2 Projektová dokumentace na akci „Kulturní cenrum v Rožnově pod Radhoštěm“
5.3 Provozně ekonomický model Kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm
5.4 Schválení 3. aktualizace „Akčního plánu rozvoje města 2017 – 2020“, s výhledem na rok 2020
6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 6/2019
6.2 Převod disponibilních prostředků z peněžního Fondu rozvoje technické infrastruktury Města Rožnov pod Radhoštěm
6.3 Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 o místních poplatcíc
6.4 Schválení smlouvy o úvěru – investiční úvěrový rámec
6.5 Projednání a schválení návrhu rozpočtu města na rok 2020
6.6 Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí zálohy na finanční podporu společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. pro rok 2020
6.7 Projednání a schválení dodatku smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu se Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje
7.1 Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm (rekonstrukce silnice I/35)
7.2 Projednání a schválení Kupní smlouvy č. 304/2019/OSM na odkoupení pozemku p.č. 281/4 v k.ú. Tylovice z majetku pana M.S.
7.3 Projednání a schválení Kupní smlouvy č. 305/2019/OSM na odkoupení pozemku p.č. 287/2 v k.ú. Tylovice z majetku pana P.B.
7.4 Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej části městského pozemku p. č. st. 269/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm
7.5 Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej části městského pozemku p. č. 1306/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm
7.6 Projednání a schválení směnné smlouvy na směnu pozemku p.č. 3625/20 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za pozemky ve vlastnictví České republiky – Ředitelství silnic a dálnic ČR (na pozemcích se nachází chodníky, veřejná zeleň a místní komunikace ve vlastnictví města u silnice I/58) v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm
7.7 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě směnné na směnu části městského pozemku p.č. 11 za pozemek p.č. 3690/42 a část pozemku p.č. 3690/21 ve vlastnictví společnosti Moravská nemovitostní a.s. s dohodou o budoucím zřízení předkupního práva pro město Rožnov pod Radhoštěm (Paláčkův mlýn) – stažen
8.1 Navržení a volba kandidátů na funkci přísedících u Okresního soudu ve Vsetíně na volební období 2020 – 2024
8.2 Aktualizace Zásad pro poskytnutí odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, členům výborů zastupitelstva města, komisí rady města a zvláštních orgánů města od 1. 1. 2020 – stažen
8.3 Schválení dodatku č. 5 ke smlouvě o spolupráci s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
9.1 Projednání a schválení třetí aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm
10.1 Informace o cenách vodného a stočného pro rok 2020
10.2 Změna plánu činnosti kontrolního výboru pro rok 2019
11.1 Informace – termíny zasedání zastupitelstva pro rok 2020

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button