tvb24
 • Volby do Evropského parlamentu proběhnou ve dnech 7. a 8. června 2024.
 • V Rožnově p. R. odstartoval další ročník soutěže Kvetoucí město. Info na www.roznov.cz
 • Do rožnovského městského parku byly umístěny dvě nové zemní trampolíny.
 • Ve Frenštátě p. R. začala obnova nástřiků 39 přechodů pro chodce.
 • Rozhledna na Velkém Javorníku bude z důvodu pravidelné údržby do konce června uzavřena.
 • V Zubří je možné podávat návrhy v rámci participativního rozpočtu pro rok 2025.
 • KAM VYRAZIT: Bezruký Frantík, divadlo, 24. 5. 2024 v 18:00, Klub Zubří
 • KAM VYRAZIT: Fratelli Bilan - Kouzelné zvuky, koncert, 24. 5. 2024 v 19:00, Dům kultury Frenštát p. R.
 • KAM VYRAZIT: Včera bylo pozdě, Oměj, REK, koncert, 24. 5. 2024 ve 20:00, Vrátnice Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Šípková Růženka, loutkové divadlo, 25. 05. 2024 v 10:00, Městská knihovna Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Jak na tablet a chytrý telefon, 28. 05. 2024 v 08:30, Městská knihovna Rožnov p. R.
Rožnov p. R. | zpravodajstvíRožnov pod Radhoštěmzastupitelstvo Rožnov p. R.záznamy z jednání zastupitelstva

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 11.12.2018

1. Zahájení
2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3členné návrhové komise
3. Schválení programu jednání zastupitelstva města
4.1 Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
4.2 Zpráva o činnosti rady města
5.1 Informace o probíhajícím sporu s IPR

6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 5/2018
6.2 Projednání a schválení návrhu odměn členům finančního a kontrolního výboru za rok 2018
6.3 Projednání a schválení návrhu rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm na rok 2019
6.4 Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí zálohy na finanční podporu společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. pro rok 2019
6.5 Projednání a schválení dodatku smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu se Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje

7.1 Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm – Česká republika – Státní pozemkový úřad
7.2 Projednání a schválení dohod o zrušení věcného břemene – služebnosti a smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm (rekonstrukce silnice I/35)
7.3 Projednání a schválení smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm (rekonstrukce silnice I/35)
7.4 Projednání a schválení prodeje části městského pozemku p.č. 1148/1 v k.ú. Rožnov p.R. o výměře 59 m2
7.5 Projednání a schválení směny části pozemku p.č. 516 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p.č. 514 ve vlastnictví Ing. Zdeňka Svobody a uzavření směnné smlouvy, vše v k.ú. Tylovice
7.6 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na výkup pozemku p. č. 515 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví Ing. Zdeňka Svobody
7.7 Revokace usnesení č. 10/XXV a č. 11/XXV ze dne 12. 6. 2018 a nové projednání a vyhlášení záměru na směnu pozemků v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Českou republikou – Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (pozemky pod a u silnice I/35 a I/58
7.8 Projednání a schválení darovací smlouvy na převod pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a v k.ú. Tylovice z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm (pozemky pod chodníky a místními komunikacemi ve vlastnictví města).
7.9 Projednání a schválení darovací smlouvy na převod pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a v k.ú. Tylovice z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví Zlínského kraje (pozemky pod silnicí ve vlastnictví ŘSZK).

8.1 Schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o spolupráci s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
8.2 Schválení odměn předsedům a členům komisí za období od 1. 1. 2018 do 30. 10. 2018
8.3 Zřízení strategického výboru

9.1 Projednání a schválení Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města
9.2 Projednání a schválení programů programové dotace a časový harmonogram pro poskytování dotací pro rok 2019

10.1 Výstup z Veřejného fóra města 2018 a veřejné ankety „Ověřené problémy města Rožnov pod Radhoštěm z roku 2018“
10.2 Schválení smlouvy o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů pro potřeby projektu „Společně k zvýšení kvality a výkonu aktérů veřejné správy“

11.1 Informace o cenách vodného a stočného pro rok 2019

12.1 Informace k investičním projektům.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button