tvb24
 • Volby do Evropského parlamentu proběhnou ve dnech 7. a 8. června 2024.
 • V Rožnově p. R. odstartoval další ročník soutěže Kvetoucí město. Info na www.roznov.cz
 • Do rožnovského městského parku byly umístěny dvě nové zemní trampolíny.
 • Ve Frenštátě p. R. začala obnova nástřiků 39 přechodů pro chodce.
 • Rozhledna na Velkém Javorníku bude z důvodu pravidelné údržby do konce června uzavřena.
 • V Zubří je možné podávat návrhy v rámci participativního rozpočtu pro rok 2025.
 • KAM VYRAZIT: Bezruký Frantík, divadlo, 24. 5. 2024 v 18:00, Klub Zubří
 • KAM VYRAZIT: Fratelli Bilan - Kouzelné zvuky, koncert, 24. 5. 2024 v 19:00, Dům kultury Frenštát p. R.
 • KAM VYRAZIT: Včera bylo pozdě, Oměj, REK, koncert, 24. 5. 2024 ve 20:00, Vrátnice Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Šípková Růženka, loutkové divadlo, 25. 05. 2024 v 10:00, Městská knihovna Rožnov p. R.
 • KAM VYRAZIT: Jak na tablet a chytrý telefon, 28. 05. 2024 v 08:30, Městská knihovna Rožnov p. R.
Rožnov p. R. | zpravodajstvíRožnov pod Radhoštěmzastupitelstvo Rožnov p. R.záznamy z jednání zastupitelstva

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 18.4.2017

 

1. Zahájení
2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise
3. Schválení programu jednání zastupitelstva města
4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
5.1 Zpráva o činnosti rady města
5.2 Informace o probíhajícím sporu s IPR

5.3 Informace o žádosti společnosti SYNOT REAL ESTATE k. s. ze dne 5. 4. 2017

6 ODBOR FINANČNÍ
6.1 Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her na území města Rožnov pod Radhoštěm – OVZ č. 1/2017
6.2 Projednání a schválení rozpočtových opatření
6.3 Projednání a schválení smlouvy pro poskytnutí finančního příspěvku na dopravní obslužnost autobusové linky Dolní Paseky
6.4 Obecná informace o spotřebách energií v budovách města

7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU
7.1 Prezentace FoosForLife
7.1 Projednání a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě na a v městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm
7.2 Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti (sjezdu na pozemek) v a na městském pozemku v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm
7.3 Projednání a schválení kupních smluv a směnné smlouvy k odkoupení pozemků v k.ú. Tylovice do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rámci investiční akce „Chodník Rožnov p.R.-Tylovice“
7.4 Projednání výzvy k uplatnění předkupního práva ke koupi budovy č.p. 1908 v k.ú. Tylovice od slečny K.L., zastoupené zákonným zástupcem paní R.B., obě bytem Lichnov ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm jako předkupníka

8. ODBOR ŠKOLSTVÍ
8.1 Projednání a schválení Individuálních dotací
8.2 Projednání a schválení programové podpory II. část

9. ODBOR ROZVOJE
Žádný bod

10. ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY
10.1 Informace o spolupráci s partnerskými městy
10.2 Projednání a schválení OZV o nočním klidu

11. ODBOR VÝSTAVBY A ÚP
11.1 Informace o územní studii Písečný v Rožnově pod Radhoštěm

12. OSTATNÍ PODÁNÍ
12.1 Volba člena kontrolního výboru
12.2 Pověření k výkonu funkce oddávajícího při svatebních obřadech
12.3 Revokace usnesení Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm z roku 2009

13. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ
13.1 Informace o přípravě koncepce rozvoje bydlení
13.2 Informace o činnosti městského zahradníka
13.3 Informace o přípravě projektu „Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm“
13.4 Informace o přípravě projektu „Kulturní centrum v Rožnov pod Radhoštěm“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button