tvb24
 • Vláda ČR schválila investiční pobídku pro rožnovskou firmu On Semiconductor ve výši 546 milionů korun.
 • Cenu města Rožnov p. R. za rok 2023 získala společnost Neovit s.r.o. za rekonstrukci Brillovky.
 • Město Frenštát p. R. převzalo novou část parkoviště u Domu s pečovatelskou službou.
 • Rožnovské i frenštátské náměstí už zdobí vánoční strom, slavnostně se rozsvítí v pátek 1. prosince.
 • Město Frenštát p. R. získalo dotaci na projekt Odborná pomoc pro rodiny. Info na www.mufrenstat.cz
 • Město Frenštát p. R. koupilo tankovací nádrž na pohonné hmoty. Úspora má být až 2 Kč na litru nafty.
 • Frenštátská Charita hledá koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2024.
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 1. 12. 2023, celodenní program, náměstí Míru
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu a jarmark, 1.-2. 12. 2023 v 17.00, Masarykovo náměstí
 • KAM VYRAZIT: Rozsvícení Vánočního stromu, 3. 12. 2023 v 15.00, centrum Zubří
 • KAM VYRAZIT: Vánoční hvězdička, divadlo, 3. 12. 2023 v 15.30, malý sál Domu kultury Frenštát p. R.
Rožnov p. R. | zpravodajstvíRožnov pod Radhoštěmzastupitelstvo Rožnov p. R.záznamy z jednání zastupitelstva

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 24.4.2018

 

1. Zahájení
2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3členné návrhové komise
3. Schválení programu jednání zastupitelstva města
4.1 Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města
4.2 Organizační změny MěÚ v roce 2018
4.3 Zpráva o činnosti rady města
5.1 Informace o probíhajícím sporu s IPR
6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 2
6.2 Smlouva na poskytnutí finančního příspěvku na dopravní obslužnost autobusové linky Dolní Paseky
6.3 Návrh na prodej akcií společnosti EP Rožnov, a.s., a společnosti EP Development RPR a.s.
7.1 Projednání a schválení směny části pozemku p.č. 4934 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p.č. 1553/1 ve vlastnictví pana Z.B.
7.2 Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na a v městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm
7.3 Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej části pozemku p.č.1747/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm společnosti ČEZ Distribuce a.s..
7.4 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní pro výkup části pozemku p.č. 3025/17 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm – vodojem – Horní Paseky
7.5 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní pro výkup části pozemku p.č. 3025/14 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm – vodojem – Horní Paseky
7.6 Informace o výkupu pozemku p.č. 1040/89 a p.č. 1040/134 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm
7.7 Projednání a schválení smlouvy o koupi stavby veřejné technické infrastruktury v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od soukromých investorů (vodovod na KÚ Rožnov pod Radhoštěm, Ul. Láň) do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm
8.1 Volba přísedících k Okresnímu soudu ve Vsetíně pro období 2018 až 2022
8.2 Návrh na zrušení Nadačního fondu pro rekonstrukci a modernizaci zimního stadionu
8.3 Vydání OZV, kterou se stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního klidu
9.1 Navržení zástupce města do kontrolní komise TJ Rožnov pod Radhoštěm
10.1 Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění smlouvy mezi EAQ, a.s. a Městem Rožnov pod Radhoštěm č.028/2008/OSM/KUX
10.2 Zpráva jednatele o činnosti společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o. – stažen
10.3 Zpráva jednatele o činnosti společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o – stažen
10.4 Zpráva jednatele o činnosti společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. – stažen
10.5 Zpráva jednatele o činnosti společnosti TV Beskyd s.r.o. – stažen
10.6 Zpráva o činnosti energetika města
11.1 Informace o vytvoření „výrobního výboru Plánu udržitelné mobility města Rožnov pod Radhoštěm
11.2 Informace o investičních projektech

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button