ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 30.10.2018

 

1. Zahájení
2. Zpráva Registračního úřadu o výsledku voleb v Rožnově pod Radhoštěm
3. Složení slibu zvolenými členy zastupitelstva města
4. Stanovení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu a 3členné návrhové komise
5. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva
6. Stanovení počtu členů rady města, počtu místostarostů a uvolněných členů zastupitelstva města
7. Určení způsobu volby starosty, místostarostů a členů rady města
8. Schválení volebního řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva města pro volbu starosty,
místostarostů a členů rady města (v případě tajného hlasování)
9. Volba volební komise pro volbu starosty, místostarostů a členů rady města (v případě tajného
hlasování)
10. Volba starosty města
11. Volba místostarostů města
12. Určení zastupování starosty města
13. Volba členů rady města
14. Pověření členů zastupitelstva města funkcí oddávajícího
15. Určení zastupitele pro jednání ve věci územního plánování pro město Rožnov pod Radhoštěm
dle zákona č.183/2006 Sb. v platném znění
16. Delegování zástupce města Rožnov pod Radhoštěm a náhradníků na valné hromady společnosti
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.,
17. Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v orgánech Sdružení Mikroregion Rožnovsko
18. Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v orgánech Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
19. Zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v orgánech Místní akční skupiny Rožnovsko
20. Pověření zastupitele funkcí „Politik pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21“
21. Zřízení a volba členů finančního výboru
22. Zřízení a volba členů kontrolního výboru
23. Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města
24. Závěr

Komentáře

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here