Rožnov p. R. | zpravodajstvíRožnov pod Radhoštěmzastupitelstvo Rožnov p. R.záznamy z jednání zastupitelstva

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Rožnov p. R. 8.12.2020

 

1 – Jmenování zapisovatele, schválení zasedání zastupitelstva formou on-line videokonference a určení
ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise
2 – Schválení programu zasedání zastupitelstva města
3 – Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města
4 – Zpráva o činnosti rady města
5 – Informace o sporu s IPR
6 – Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 10
7 – Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu města do roku 2025
8 – Projednání a schválení návrhu rozpočtu města pro rok 2021
9 – Projednání a schválení dodatku ke smlouvě o hospodářském zájmu a zálohy na finanční příspěvek r. 2021
Krytý bazén Rožnov spol. s r.o.
10 -Projednání a schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu –
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje
11 – Informace o stavu zpracování Strategického plánu rozvoje města 2021-2030
12 – Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej části městského pozemku p. č. 407 v k. ú. Hážovice.
13 – Projednání a schválení dodatku č. 1 k plánovací smlouvě stavby „Prodloužení splaškové kanalizace“ se
soukromým investorem v lokalitě Horní Paseky, ul. Žerotínská v pozemcích v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm
14 – Projednání a schválení Dohody o změně hranic obcí mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a obcí Vidče v
rámci zahájené „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm“ v lokalitě Hradisko
15 – INFORMACE o činnosti Odboru správy majetku za rok 2020, plán činnosti pro rok 2021
16 – Změna určení výkonu funkce druhého místostarosty
17 – Volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm
18 – Pojmenování ulice v lokalitě Kramolišov
19 – Projednání a schválení dodatku č. 6 ke Smlouvě o spolupráci s NMVP-VMP pro rok 2021
20 – Projednání zápisu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm o provedené kontrole
efektivnosti zněny v zabezpečení údržby městské zeleně.
21 – Informace-termíny pro zasedání zastupitelstva pro rok 2021
22 – Informace o cenách vodného a stočného pro rok 2021
23 – Informace, podněty, diskuse

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button