zastupitelstvo Zubřízáznamy z jednání zastupitelstvaZubříZubří | zpravodajství

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Zubří 13.12.2018

 

1. Zahájení
2. Jmenování zapisovatele a určení ověřovatelů zápisu
3. Složení slibu člena Zastupitelstva města Zubří
4. Volba návrhové komise
5. Schválení programu
6. Dotazy k činnosti RM
7. Rozpočtové opatření RO ZM 12/2018
8. Programová podpora 2019
9. Rozpočet na rok 2019
10. Program rozvoje města – aktualizace
11. Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace z podprogramu Podpora obcí s 3001-10000 obyvatel – MMR ČR
12. Darování spoluvlastnických podílů k nemovité věci – pozemku – část p.č.1629 a část p.č.1630/1
13. Smlouva o zřízení VB a práva stavby – parkoviště u haly
14. Výbory ZM – zprávy o činnosti a odměny za rok 2018
15. Doplnění počtu členů Finančního výboru
16. Volba předsedy a členů Kontrolního výboru Zastupitelstva města
17. Diskuze

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button