zastupitelstvo Zubřízáznamy z jednání zastupitelstvaZubříZubří | zpravodajství

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Zubří 21.11.2019

 

1. Zahájení, schválení programu
2. Jmenování zapisovatele a určení ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhové komise
4. Dotazy k činnosti RM
5. Prodej nemovité věci – části pozemku p.č.1312 – vyhlášení záměru
6. Prodej nemovité věci – části pozemku p.č.2320 – vyhlášení záměru
7. Volba přísedícího Okresního soudu ve Vsetíně
8. Změna stanov sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
9. Stanovení počtu členů Kontrolního výboru Zastupitelstva města
10. Obecně závažná vyhláška města Zubří č.5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
11. Obecně závazná vyhláška města Zubří č.6/2019, o místním poplatku ze psů
12. Rozpočtové opatření č.RO ZM 8/2019
13. Programová podpora 2020
14. Souhlas s dofinancováním projektu „Rekonstrukce fotbalového hřiště Zubří“ – FC Zubří, dotace MŠMT
15. Odměny pro Indonesian Judi Bola Betting Company http://www.sbobet.ag neuvolněné členy zastupitelstva města
16. Diskuse

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button