V Zubří se na sobotu připravuje referendum

Multifunkční areál se stal jablkem sváru mezi koalicí a opozicí. Repro: MěÚ Zubří

Jste pro, aby město realizovalo projekt Multifunkční areál Zubří – vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness a provoz bufetu s dětským koutkem a kuželnou, venkovní nerezové bazény se zázemím, a výstavbou Lékařského domu a Komunitního domu pro seniory, dle příslušných pravomocných stavebních povolení?

Tak zní otázka, o níž budou obyvatelé Zubří hlasovat v místním referendu, které se koná v sobotu 17. června od 8 do 16 hodin.

Svůj názor může vyjádřit každý, kdo má právo volit do zastupitelstva obcí. Rozdělení území města do jednotlivých hlasovacích okrsků je stejné, jako pro volby. Hlasovací lístky nebudou vhazovány do poštovních schránek, lidé si ho vyzvednou až v hlasovací místnosti.

Po skončení hlasování každá okrsková komise vyloučí neplatné hlasovací lístky a sečte platné hlasovací lístky a počet hlasů odevzdaných pro jednotlivé odpovědi. Tyto údaje zaznamená v zápisu o hlasování, který odevzdá místní hlasovací komisi. Tato komise sečte všechny odevzdané hlasy v jednotlivých hlasovacích okrscích a všechny hlasy odevzdané pro jednotlivé odpovědi a výsledek zaznamená v zápise. Poté vyhlásí výsledky místního referenda vyvěšením výsledků hlasování na úřední desce Městského úřadu Zubří a současně je zveřejní na www. mesto-zubri.cz.

Rozhodnutí v místním referendu je platné, pokud se jej zúčastnilo alespoň 35 procent oprávněných osob a je závazné, pokud pro ně hlasovala nadpoloviční většina.

„Do záměru jsme investovali už nemalé peníze a nepřál bych si, aby přišly vniveč. Tlačí nás čas, běží soutěž na dodavatele stavby. Podle nastaveného harmonogramu by mělo být rozhodnuto do třicátého června, hned poté bychom měli podepsat smlouvu. Ale já předtím potřebuji znát názor občanů. Nemáme už velký časový prostor, ale pořád ještě nějaký zbývá,“ popsal Lubomír Vaculín.

 

 

Komentáře

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here