Po měsících stavebních prací byla v těchto dnech dokončena rekonstrukce Domova Harmonie na Ohradě ve Vsetíně. Diakonie tak navýšila kapacitu domova o 10 lůžek, dnes tak mohou poskytnout služby a péči 46 klientům.

Komentáře