ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 22.9.2016

 

1) Zahájení, schválení programu
2) Volba navrhovatelů usnesení
3) Slovo starostky
4) Kontrola plnění usnesení 14. ZM z 23. 6. 2016
5) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
6) Akcie firmy EP Rožnov, a. s.
7) Různé – občané
8) Převody nemovitých věcí
9) Schválení záměru prodeje spoluvlastnického podílu k dříve prodané bytové jednotce č. 5 v domě č. p. 40 ve Frenštátě pod Radhoštěm
10) Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o obchodní spolupráci a Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce – Daruma spol. s r. o.
11) Žádost o poskytnutí investiční dotace T.J. Frenštát pod Radhoštěm, Martinská čtvrť 1704
12) Žádost o poskytnutí investiční dotace TJ Slovan Frenštát p. R., Tichá 557
13) Vyúčtování nákladů na ostatní dopravní obslužnost za rok 2015
14) Dopravní strategie – návrh osnovy pro zpracování
15) Změna rozpočtu na rok 2016 – RO č. 4
16) Fond Horečky
17) Informace o dotačních projektech
18) Žádost lesů ČR ve věci propustků
19) OZV-2016-04 kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky města Frenštátu pod Radhoštěm o veřejném pořádku
20) Zapojení do projektu Krajského úřadu MSK „Podpora služeb sociální prevence 2“
21) Cena sv. Martina
22) Informace – ASOMPO a. s., SOMPO 2016
23) Různé

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here