ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 4.5.2017

 

1) Zahájení, schválení programu
2) Volba navrhovatelů usnesení
3) Představení velitele obvodního oddělení PČR
4) Slovo starostky
5) Kontrola plnění usnesení 19. ZM z 23. 2. 2017
6) Usnesení ze schůzí RM – č. 56. z 22. 2., č. 57. z 15. 3. a č. 58. z 5. 4.
7) Zápisy z kontrolního a finančního výboru ZM
8) Různé – občané
9) Převody nemovitých věcí
10) Návrh na zrušení vlastního účelového fondu města určeného k poskytování půjček (FRB)
11) Fond Horečky
12) Informace o dotačních projektech
13) Závěrečný účet města za rok 2016
14) Schválení účetní závěrky za rok 2016
15) Změna rozpočtu na rok 2017 – rozpočtové opatření č. 2
16) Žádost o prominutí sankce
17) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
18) Úprava zřizovací listiny OS MKS a OS TS
19) Návrhy na změnu Územního plánu Frenštát pod Radhoštěm
20) Schválení smlouvy o spolupráci při realizaci kotlíkové dotace v MSK
21) Cyklostezka Lomná-Lubina – uzavření Smlouvy o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě kupní s Českým kynologickým svazem ZKO Frenštát pod Radhoštěm – 518
22) Výroční zpráva za rok 2016
23) Různé

Komentáře

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here